Default Header Image

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Obligatorie:

 1. Andrieş L., Cerneţchi O. Izoimunologia în teoria şi practica contemporană, Chişnău, 2007.
 2. Andrieş L., Olinescu A. Compendium de imunologie fundamentală. Chişinău: “Ştiinţa”, 1992.
 3. Corcimaru I. Hematologie. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic „Medicina”, 2007.
 4. Dobreanu Minodora - Compendiu de lucrări practice - U.M.F. Tg.Mureş, 2013.
 5. Dobreanu Minodora et al - Biochimie Clinica - implicatii practice, Ed.2, Ed. Medicala, 2010.
 6. Gudumac V., Niguleanu V., Bernic J., Rotaru L., etal. Explorarea urinei în laborator clinic recomandări metodice. Chişinău 2008.
 7. Gudumac V., Niguleanu V., Rotaru L., eatal. Bazele normative ale activităţii laboratoarelor de diagnostic clinic. Chişinău 2006.
 8. Gudumac V., Niguleanu V., Rotaru L., etal. Diagnosticul de laborator al afecţiunilor aparatului digestiv (ghid practic). Chişinău, 2010.
 9. Gudumac V., Niguleanu V., Rotaru L., etal. Examenul de laborator al lichidului cefalorahidian, lichidelor de puncţie, sputei şi aspiraţiei bronşice (Ghid practic). Chişinău 2010 .
 10. Gudumac V., Niguleanu V., Rotaru L., etal. Examenul lichidului spermatic (ghid practic). Chişinău 2010.
 11. Gudumac V., Niguleanu V., Rotaru L., etal. Examinări parazitologice recomandări metodice. Chişinău, 2010.
 12. Gudumac V., Niguleanu V., Rotaru L., etal. Investigaţii hematologice, Chişinău, 2010.
 13. Gudumac V., Niguleanu V., Vartician A. etal. Cercetări ale sistemului de hemostază elaborare metodică, Chişinău, 2008.
 14. Gudumac V., Niguleanu V., Vartician A. Investigaţii biochimice elaborare metodică, Chişinău, 2008.
 15. Materialele cursului teoretic.
 16. Richard A. Mc Pherson, Matthew R. Pincus - Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods - 22e Hardcover,  August 16, 2011.
 17. Susan King Strasinger - Urinalysis and Body Fluids - Kindle Edition.
 18. Turgeon, Mary Louise – Clinical Laboratory Science - the basic and routine techniques, Ed. 5, Mosby - Elsevier, 200
 19. Delia Mut Popescu, Hematologie clinică, Editura Medicală, 1999
 20. МорозоваВ.Т. Лабораторнаягематология,Москва 2002
 21. МорозоваВ.Т. Лабораторнаядиагностикаанемий,Москва 2002
 22. Corcimaru I., Anemiile, Chişinău 2003
 23. Луговская Н., Почтарь Л., Атлас по гематологии, Москва 2005
 24. Фред Дж. Шиффман, Патофизиология крови, 2001
 25. Шон К. Андерсон, Атласгематологии, 2007
 26. МорозоваВ.Т.,Лабораторная диагностика лейкозов, Москва 2002
 27. Воробьёв А.И., Руководство по гематологии, Москва 2002
 28. Лазарев И.М., Опухоли лимфатических узлов.
 29. Radulescu S. Parazitologie Medicală. Editura ALL. București, 2000.
 30. Ungureanu A. Parazitologie medicala, Editura Sitech,  2017
 31. Andriuța C. Patogenia, tabloul clinic, diagnosticul şi tratamentul helmintiazelor, Ghid practic pentru st. şi rez., Chișinău, Medicina, 2001
 32. World Health Organisation Geneva Basic Laboratory Methods in Medical Parasitology, 1991.
 33. ISO 15189:2007 Laboratoare medicale. Cerinţe particulare de calitate și competență.
 34. ISO 9000:2010 Sisteme de management al calităţii. Principii de bază şi vocabular.
 35. ISO 8402:1994, Managementul calităţii şi asigurarea calităţii – Vocabular.