Default Header Image

Publicaţii

Monografii:

 1. Sturza R., Deseatnicova O., Gudumac V. Carenţa de fier în alimentaţie şi modalităţi de eradicare.  Chişinău, U.T.M., 2008, 234 p.
 2. Vişnevschi Anatolie. Particularităţile patogeniei şocului hemoragic pe fondal de intoxicaţie acută cu alcool. Chişinău: „Foxtrot” SRL, 2010. 126 p.

Manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale):

 1.  Andrieş L., Barba D., Berezovscaia E. Diagnosticul maladiilor alergice: actualităţi şi perspective. Recomandări metodice. Ch.: CEP ”Medicina”, 2010, 34 P. ISBN 978-9975-4134-6-6.
 2.  Barba D., Buturov I., Andrieş L. Diagnosticul şi tratamentului alergiei alimentare: probleme şi perspective. Recomandări metodice. Ch.: CEP ”Medicina”, 2010, 36 P. ISBN 978-9975-4106-4-9.
 3.  Gudumac V., Crudu V., Cojocaru R., Niguleanu V., Caragia Sv., et. al. Managementul calităţii în laboratoarele medicale. Elena-IV SRL. Chişinău, 2008, 125 p.
 4.  Gudumac V., Niguleanu V., Caragia Sv., Tagadiuc O., Varticean A. Investigaţii biochimice. Elena-IV SRL. Chişinău, 2008, 72 p. ISBN 978-9975-9643-8-8.
 5.  Gudumac V., Rotaru L., Niguleanu V., Vartician A., Bologa V., Caragia Sv., Niguleanu V.  Culegere de teste diagnostic de laborator clinic. CEP „Medicina”. Chişinău, 2012, 435 p.
 6. Niguleanu V., Corcimaru I., Gudumac V., Rîvneac V., Niguleanu R., Rotaru L. Investigaţii hematologice. CEP „Medicina”. Chişinău, 2008, 81 p.

Articole în reviste editate în străinătate:

 1. Istratenco A. Oxidative stress-related pathophysiology in chronic rhinosinusitis with nasal polyps: research challenges. Rom J Rhinol. 2019;9: 71–77. doi:10.2478/rjr-2019-0008 , https://doi.org/10.2478/rjr-2019-0008
 2. Andriesh L.P., Barba D.V., Berezovskaya E.S. et.al Allergy, Asthma Immunophysiology: From basic science to clinical application.. Allergy, Astma & Immunology: from basic science to clinical application. Proceedings of the IV World Congress on Immunopatology & Respiratory Allergy. Medimond (Italia), 2012, 115-121. ISBN 978-88-7587-638-8
 3. Andriesh L.P., Berezovskaya E.S., Barba, D.V. Modern epidemiologic and clinical-immunologic characteristics of allergic diseases in Moldova. Allergy, astma & immunology: from genes to clinical application. Proceedings of the IV World Asthma & COPD Forum. Medimond (Italia), 2011, 41-45. ISBN 978-88-7587-604-3
 4. Andries Lucia, Natalia Blaja-Lisnic, Evghenia Samotiya. Some immunological particularities of community-acquired pneumonia in the old patients – -International Journal on Immunorehabilitation, 2011, том 12, № 1, стр. 14-18. Vişnevschi A. Biochemical modifications in serum during hemorrhagic shock. În: Archives of the  Balkan Medical Union,  (43),  September 2008,  p.38-40.
 5. Vişhnevski A., Todirash S., Galbur O. Biochemical aspects of the hemorragic shock associated with alcoholemia in condition before and after resuscitation with Difetur. În: Fiziologia (physiology). Timişoara, 2009, supliment, p. 50-51.
 6. Вишневский А.М.,  Тодираш С.И. Модуляция про- и антиоксидантных систем, лизосомальных механизмов  и биоэнергетических процессов при длительном раздавливании мягких тканей. În: Научно- практический журнал «Патогенез». Москва, Том 5, Nr. 1- 2, 2007., Январь- июнь, стр.156-161.
 7.  Вишневский А.М.; Гикавый В.И.; Тодираш С.И.  Экспериментальная патогенетическая терапия геморрагического шока на фоне острой алкогольной интоксикации. Таврический медико- биологический вестник.   2012, том 15, № 3, ч. 2 (59) . ISBN 617-4435- 178.

Articole din reviste naţionale:

 1. Istratenco A. Correlation between nitric oxide levels and clinical features in patients with nasal polyposis. Mold Med J. 2020;63: 51–57. doi:DOI: 10.5281/zenodo.3958563, http://moldmedjournal.md/wp-content/uploads/2020/09/moldovan-med-j-2020-63-3-abras-et-al-full-text.pdf
 2. Andrieş L., Berezovscaia E., Barba D. Cercetările imunologice în practica asistenţei medicale primare (actualităţi şi perspective). Curierul Medical Nr. 3 (321), 2012, 18-19. ISSN 1875-0666.
 3. Andronache L., Tagadiuc O., PopaV., Gudumac V. Funcţiile biologice ale glutationului. Materialele Conferinţei a XV Ştiinţifice Internaţionale „Bioetica, filosofia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane”. 2010, p. 252-255. ISBN 978-9975-4069-7-0.
 4. Gudumac V., Tagadiuc O., Andronache L. Rolul şi importanţa ştiinţelor fundamentale în determinarea vîrstei biologice şi elaborarea programelor de prelungire a duratei vieţii umane. În: „Bioetica, filosofia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane”. Materialele Conferinţei a XIV-a Ştiinţifice internaţionale. Chişinău, 2009, p. 99-102.
 5. Macari V., Gudumac V., Tagadiuc O., Carauş V., Putin V., Macari A. Protecţia şi bunăstarea animalelor în actele normative ale Republici Moldova. În: „Bioetica, filosofia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane”. Materialele Conferinţei a XIV-a Ştiinţifice internaţionale. Chişinău, 2009, p. 172-175.
 6. Macari V., Rudic V., Gudumac V., Putin V. Activitatea pseudocolinesterazei în serul sangvin la puii de carne trataţi cu remediul Bior din a 2-a zi de viaţă. Ştiinţa. Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia animale lumii. Simpozion internaţional consacrat celei de-a 70-a aniversări din ziua naşterii profesorului universitar Andrei Munteanu. Chişinău, 2009, p. 192-195. ISBN 978-9975-67-611-3
 7. Vişnevschi Anatolie. Aspecte moleculare în patogenia şocului hemoragic. În: Curierul medical. Chişinău, 2010, vol. 1 (313),  p.61-66.