contacts

Catedra de medicină de laborator

Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanschi”,
str. Nicolae Testemițanu, 27,
mun. Chişinău, MD-2025,
Republica Moldova

șef catedră
Vișnevschi Anatolie

(intrarea la catedră - din spatele blocului Nr 1)