Istoric

IMG_2767

Catedra Diagnostic de laborator clinic a fost fondată în anul 1986 pe baza cursului diagnostic de laborator clinic şi cursului imunologie din cadrul Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor. Din anul 1986 până în anul 2010 funcţia de şef catedră a fost exercitată de către domnul Vasile Niguleanu, doctor habilitat în  medicină, profesor universitar, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii. În această perioada a fost creată baza materială a catedrei şi au fost stabilite principiile conceptuale de instruire în cadrul catedrei. Sub conducerea domnului Vasile Niguleanu a fost realizate şi susţinute  3 teze de doctor în medicină. În prezent domnia sa activează în calitate de profesor consultant şi este preşedinte al Asociaţiei medicilor de laborator din Republica Moldova.

În perioada anilor 2010 – 2012 funcţia de şef catedră a fost suplinită de profesorul universitar Valentin Gudumac, doctor habilitat în  medicină, personalitate marcantă în serviciul Diagnostic de laborator clinic din Republica Moldova și participant activ în procesul de optimizare şi reorganizare a serviciului respectiv. O altă ramură de activitate a profesorului Valentin Gudumac este axată pe implimentarea metodelor contemporane de diagnostic, care au  impact pozitiv atât din punct de vedere informativ, cât şi economic. Profesorul Valentin Gudumac este specialistul principal netitular în serviciul de laborator clinic al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi preşedinte al Comisiei de atestare a medicilor a Ministerului Sănătăţii al RM.

Din anul 2012 până în prezent în funcţie de şef catedră activează Anatolie Vişnevschi, doctor habilitat în  medicină, profesor universitar.

În cadrul catedrei au activat V. Marin,  doctor în medicină, conferenţiar universitar, V. Marcenco, doctor în medicină, conferenţiar universitar, V. Vozian, asistent universitar, Tamara Gherman, doctor în medicină, Ludmila Igonin, asistent universitar.

Actualmente, la catedră activează 3 doctori habilitaţi în medicină, profesori universitari şi 2 asistenţi universitari.

În plan didactic şi ştiinţific, catedra colaborează cu Academia de Studii Postuniversitare (Moscova, Rusia), Institutul de Perfecţionare a Medicilor din Kiev (Ucraina) şi Universitatea de Stat ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România).